Top 19 database địa giới hành chính việt nam Update 2022 – Reviewstieutien

Đội ngũ Reviews Tiêu Tiền tổng hợp và liệt ra những database địa giới hành chính việt nam dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Đơn vị hành chính

hqdefault

Tác giả: danhmuchanhchinh.gso.gov.vn
Ngày đăng: 22 ngày trước
Xếp hạng: 1star(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2 star
Xếp hạng cao nhất: 4 star
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 1222420
Xếp hạng Google: 13
Số lượng nhân viên: 329
Doanh Thu ước tính: 755344
Tối Ưu Người Dùng: 81
Tóm tắt: 35, Tỉnh Hà Nam, Tỉnh. [Expand], 36, Tỉnh Nam Định, Tỉnh. [Expand], 37, Tỉnh Ninh Bình, Tỉnh. [Expand], 38, Tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh. [Expand] …

Xem ngay

2.Hệ thống Quản lý CSDL địa giới hành chính Việt Nam

Tác giả: thongtin.diagioi.gov.vn
Ngày đăng: 28 ngày trước
Xếp hạng: 3star(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1 star
Xếp hạng cao nhất: 3 star
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 2985430
Xếp hạng Google: 10
Số lượng nhân viên: 406
Doanh Thu ước tính: 860790
Tối Ưu Người Dùng: 89
Tóm tắt: Bản đồ trực tuyến do Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính cung cấp cho phép tìm kiếm, tra cứu thông tin về đường địa giới hành chính, địa phận …

Xem ngay

Xem thêm: Top 9 Rút Hồ Sơ GốC Xe Máy CầN NhữNg Gì [Tin Hay]

3.Database đơn vị hành chính Việt Nam trong Laravel – Viblo

hqdefault

Tác giả: viblo.asia
Ngày đăng: 22 ngày trước
Xếp hạng: 1star(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1 star
Xếp hạng cao nhất: 3 star
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 1298605
Xếp hạng Google: 11
Số lượng nhân viên: 59
Doanh Thu ước tính: 825948
Tối Ưu Người Dùng: 82
Tóm tắt: Package về database đơn vị hành chính của Việt Nam: Tỉnh/Thành phố, … Trong đó gso_id là mã địa giới chính thức được ban hành theo quyết định số …

Xem ngay

4.Địa giới hành chính Việt Nam – Dữ liệu OD Mekong Datahub

Tác giả: data.vietnam.opendevelopmentmekong.net
Ngày đăng: 18 ngày trước
Xếp hạng: 3star(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2 star
Xếp hạng cao nhất: 5 star
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 582985
Xếp hạng Google: 16
Số lượng nhân viên: 326
Doanh Thu ước tính: 779588
Tối Ưu Người Dùng: 92
Tóm tắt: 21 thg 6, 2016 · Materials on the Open Development Mekong (ODM) website and its accompanying database are compiled from publicly available documentation and …

Xem ngay

Xem thêm: Top 9 Cao Lãnh Ở Đâu Tin mới nhất 2022

5.Database Địa giới hành chính Việt Nam 2021 – Sharecode.vn

hqdefault

Tác giả: sharecode.vn
Ngày đăng: 26 ngày trước
Xếp hạng: 2star(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3 star
Xếp hạng cao nhất: 3 star
Website được thành lập: 7 năm
Traffic Tháng: 2020915
Xếp hạng Google: 9
Số lượng nhân viên: 170
Doanh Thu ước tính: 983031
Tối Ưu Người Dùng: 95
Tóm tắt: 10 thg 9, 2021 · Các Mã Tỉnh – Xã – Huyện được lấy theo bảng mã Địa giới hành chính Quốc gia, khớp số danh mục của BHXH. – Tỉnh/Thành phố: 63. – Huyện: 706.

Xem ngay

6.Dữ liệu các đơn vị hành chính Việt Nam – Cập nhật đến 01/2021

Tác giả: diaocthinhvuong.vn
Ngày đăng: 16 ngày trước
Xếp hạng: 1star(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1 star
Xếp hạng cao nhất: 4 star
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 1624432
Xếp hạng Google: 20
Số lượng nhân viên: 291
Doanh Thu ước tính: 829154
Tối Ưu Người Dùng: 81
Tóm tắt: Phân cấp hành chính Việt Nam hiện nay theo Điều 110 Hiến pháp 2013 và Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương gồm 3 cấp hành chính là: Cấp tỉnh: Tỉnh/ Thành …

Xem ngay

Xem thêm: Top 10 Kho Vi Dc Ở Đâu Tin mới nhất 2022

7.MySQL Đơn vị hành chính của Việt Nam chính xác tới xã/phường/thị …

hqdefault

Tác giả: levantoan.com
Ngày đăng: 18 ngày trước
Xếp hạng: 2star(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2 star
Xếp hạng cao nhất: 3 star
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 361238
Xếp hạng Google: 2
Số lượng nhân viên: 439
Doanh Thu ước tính: 831934
Tối Ưu Người Dùng: 81
Tóm tắt:

Xem ngay

8.File MySQL danh sách tất cả đơn vị hành chính Việt Nam cập nhật …

Tác giả: ngovang.com
Ngày đăng: 28 ngày trước
Xếp hạng: 2star(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2 star
Xếp hạng cao nhất: 5 star
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 470117
Xếp hạng Google: 6
Số lượng nhân viên: 462
Doanh Thu ước tính: 569700
Tối Ưu Người Dùng: 89
Tóm tắt: 25 thg 7, 2019 · Đây là tất cả địa danh hành chính của Việt Nam tính đến thời điểm năm 2019. Mình đã xuất ra file MySQL đầy đủ để cho bạn truy vấn.

Xem ngay

9.daohoangson/dvhcvn: Bộ dữ liệu các đơn vị hành chính Việt Nam (3 …

hqdefault

Tác giả: github.com
Ngày đăng: 9 ngày trước
Xếp hạng: 4star(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2 star
Xếp hạng cao nhất: 3 star
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 271929
Xếp hạng Google: 12
Số lượng nhân viên: 361
Doanh Thu ước tính: 643396
Tối Ưu Người Dùng: 99
Tóm tắt: Bộ dữ liệu các đơn vị hành chính Việt Nam (3 cấp). … Thông tin địa giới trích xuất từ Hệ thống bản đồ hành chính cho 2 cấp: … data/* # bắt đầu tải .

Xem ngay

10.Địa giới hành chính Việt Nam – Dec23 2016 – GitHub

Tác giả: gist.github.com
Ngày đăng: 12 ngày trước
Xếp hạng: 5star(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1 star
Xếp hạng cao nhất: 3 star
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 2566945
Xếp hạng Google: 10
Số lượng nhân viên: 212
Doanh Thu ước tính: 462398
Tối Ưu Người Dùng: 92
Tóm tắt: Navicat MySQL Data Transfer. Source Server : localhost. Source Server Version : 50625. Source Host : localhost:3306. Source Database : dia_gioi_hanh_chinh.

Xem ngay

1.[DATABASE] Cung cấp cơ sở dữ liệu các cơ sở hành chính Việt …

hqdefault

Tác giả: laptrinhvb.net
Ngày đăng: 0 ngày trước
Xếp hạng: 3star(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2 star
Xếp hạng cao nhất: 4 star
Website được thành lập: 8 năm
Traffic Tháng: 1557062
Xếp hạng Google: 5
Số lượng nhân viên: 302
Doanh Thu ước tính: 722087
Tối Ưu Người Dùng: 84
Tóm tắt: 30 thg 11, 2018 · Excel file, Sqlite và Mysql. [DATABASE] Cung cấp cơ sở dữ liệu các cơ sở hành chính Việt Nam. Đăng bởi: Thảo meo …

Xem ngay

2.Share database địa giới hành chính Việt Nam chi tiết tới cấp xã …

Tác giả: tuoitreit.vn
Ngày đăng: 20 ngày trước
Xếp hạng: 3star(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3 star
Xếp hạng cao nhất: 4 star
Website được thành lập: 5 năm
Traffic Tháng: 324941
Xếp hạng Google: 12
Số lượng nhân viên: 122
Doanh Thu ước tính: 638324
Tối Ưu Người Dùng: 82
Tóm tắt: Lưu ý: · 124/2004/QĐ-TTg · Một số hình ảnh demo: · Dạng Access Database · Dạng SQL của MySQL · Download: · tuoitreit.vn_dia-gioi-hanh-chinh-viet-nam.zip · Password:.

Xem ngay

3.Database đơn vị hành chính Việt Nam cho Laravel – Kim Trien’s Blogs

hqdefault

Tác giả: trien.kim
Ngày đăng: 15 ngày trước
Xếp hạng: 5star(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3 star
Xếp hạng cao nhất: 5 star
Website được thành lập: 7 năm
Traffic Tháng: 2445821
Xếp hạng Google: 1
Số lượng nhân viên: 89
Doanh Thu ước tính: 605959
Tối Ưu Người Dùng: 91
Tóm tắt: 17 thg 6, 2020 · Trong đó gso_id không phải là ID ngẫu nhiên hay tăng dần mà đó là mã địa giới chính thức được ban hành theo quyết định số 124/2004/QĐ-TTg của …

Xem ngay

4.Đơn vị hành chính Việt Nam – Cao đẳng Y tế Bình Định

Tác giả: tongdieutradanso.vn
Ngày đăng: 8 ngày trước
Xếp hạng: 1star(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2 star
Xếp hạng cao nhất: 4 star
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 2460000
Xếp hạng Google: 11
Số lượng nhân viên: 194
Doanh Thu ước tính: 400873
Tối Ưu Người Dùng: 84
Tóm tắt:

Xem ngay

5.Dữ liệu XML danh mục đơn vị hành chính Việt Nam

hqdefault

Tác giả: qcvn109.gov.vn
Ngày đăng: 24 ngày trước
Xếp hạng: 5star(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2 star
Xếp hạng cao nhất: 5 star
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 1395607
Xếp hạng Google: 14
Số lượng nhân viên: 97
Doanh Thu ước tính: 876962
Tối Ưu Người Dùng: 85
Tóm tắt: Mở XML bằng Microsoft Excel để sử dụng với các mục đích khác nhau; · Nhập dữ liệu XML vào cơ sở dữ liệu quan hệ qua các công cụ trích xuất và chuyển đổi dữ liệu …

Xem ngay

6.Việt Nam – World Bank Data

Tác giả: data.worldbank.org
Ngày đăng: 2 ngày trước
Xếp hạng: 2star(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1 star
Xếp hạng cao nhất: 5 star
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 1343962
Xếp hạng Google: 9
Số lượng nhân viên: 57
Doanh Thu ước tính: 217877
Tối Ưu Người Dùng: 100
Tóm tắt: Global Economic Prospects nghiên cứu các xu hướng cho nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng của các xu hướng đó đối với các quốc gia đang phát triển.

Xem ngay

7.Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật

hqdefault

Tác giả: vbpl.vn
Ngày đăng: 8 ngày trước
Xếp hạng: 3star(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1 star
Xếp hạng cao nhất: 5 star
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 444194
Xếp hạng Google: 14
Số lượng nhân viên: 144
Doanh Thu ước tính: 120411
Tối Ưu Người Dùng: 94
Tóm tắt: Giới thiệu · Văn bản pháp luật Trung ương · Văn bản pháp luật địa phương · Thông cáo báo chí văn bản quy … Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính · Văn bản mới.

Xem ngay

8.Database đơn vị hành chính Việt Nam cho Laravel – Trang Chủ

Tác giả: itzone.com.vn
Ngày đăng: 13 ngày trước
Xếp hạng: 4star(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2 star
Xếp hạng cao nhất: 5 star
Website được thành lập: 5 năm
Traffic Tháng: 659607
Xếp hạng Google: 18
Số lượng nhân viên: 162
Doanh Thu ước tính: 248501
Tối Ưu Người Dùng: 80
Tóm tắt: 17 thg 6, 2020 · Giới thiệu. Hôm trước mình có làm một dự án cần lấy dữ liệu về đơn vị hành chính của Việt Nam, do đó mình đã đóng gói lại thành package cho …

Xem ngay

9.Chia sẻ cơ sở dữ liệu json, sql tỉnh thành, quận huyện, phường xã …

Tác giả: khoahoc.news
Ngày đăng: 28 ngày trước
Xếp hạng: 2star(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1 star
Xếp hạng cao nhất: 3 star
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 913873
Xếp hạng Google: 5
Số lượng nhân viên: 156
Doanh Thu ước tính: 933626
Tối Ưu Người Dùng: 84
Tóm tắt: Chia sẻ dữ liệu tỉnh (thành phố), quận (huyện), đường phường xã Việt Nam dạng json và sql · dia gioi hanh chinh · database tinh thanh · database quan huyen.

Xem ngay

Với những thông tin được Reviewstieutien chia sẻ trên về database địa giới hành chính việt nam trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn.
5/5 - (270 bình chọn)

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *